ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Debata oksfordzka o etosie pracy w jedlickim liceum

KROSNO.JEDLICZE.

Z inicjatywy krośnieńskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu w dniu 29.05.br.została zorganizowana debata oksfordzka dotycząca etosu pracy „Pracuję bo chcę. Pracuję bo muszę”. Po przywitaniu zaproszonych gości i uczestników debaty przez panią dyrektor Iwonę Pytel, głos zabrał pan Krzysztof Sterkowiec Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie. Stwierdził, że pomysł debaty oksfordzkiej  na temat etosu pracy pojawił się na ostatnim spotkaniu Klubu „Społeczeństwo” w Krośnie. Nawiązał do historii debaty oksfordzkiej oraz do nauczania społecznego Kościoła na temat roli i znaczenia pracy w życiu człowieka. Debata została przygotowana i poprowdzona przez pana Adama Majkuta, (nauczyciela historii, wiedzy o kulturze i podstaw przedsiębiorczości) który podczas jej trwania pełnił rolę marszałka, przebiegła bardzo sprawnie. Uczestnicy debaty byli dobrze przygotowani do dyskusji a dyscyplina i kultura wypowiedzi wzbudziła zrozumiałe uznanie zarówno u publiczności (uczniów – rówieśników) jak i zaproszonych gości. Debatę wygrał zespół, który przekonywał do swojej tezy „Pracuję bo chcę”. Podsumowania debaty dokonał szczególny gość debaty pan dr Rafał Czupryk – Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin. W swoim interesującym przedłożeniu wyjaśnił pojęcie etosu pracy odwołując się m.in. nauczania Prymasa Tysiąclecia zawartego w książce „Duch pracy ludzkiej”. Debacie towarzyszyła wystawa na antresoli jelickiego liceum “Nauczanie z mocą” o Prymasie Stefanie Wyszyńskim. Udany debiut debaty na temat etosu pracy. Dziękujemy pięknie pani Dyrektor Iwonie Pytel za podjęcie kolejnego projektu, panu Adamowi Majkutowi za przygotowanie z  młodzieżą debaty oraz panu dr Rafałowi Czuprykowi za udział w spotkaniu i piękny wykład. Do zobaczenia na kolejnej debacie, na temat etosu pracy.

Tekst i foto: Krzysztof Sterkowiec

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie