ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Etos pracy w Klubie “Społeczeństwo”

KROSNO. KLUB „SPOŁECZEŃSTWO” 

W dniu 18.12.2019 r. w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krośnie odbyło czwarte w tym roku spotkanie Klubu „Społeczeństwo”. Temat spotkania: „Współczesny etos pracy”. Po modlitwie do Ducha Świętego i wstępie wygłoszonym przez ks. dr Andrzeja Chmurę nawiązującym do społecznego nauczania Kościoła, prezentację o procesie powstawania w XX wieku, współczesnego etosu pracy przedstawił Krzysztof Sterkowiec-Zastępca Dyrektora Regionu Lubelsko-Rzeszowskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Dziesięcioosobowa grupa uczestników złożona m.in. z  Członków KS”CCH” i Radnych  Miasta Krosna, debatowała o aktualności nauczania społecznego , o godności pracy człowieka  i o etosie pracy w oparciu o własne życiowe doświadczenia  dokonując m.in.   oceny relacji pracodawca – pracownik w swoich zakładach pracy.  W podsumowaniu Ks. dr Andrzej Chmura przedstawił zarys kolejnego tematu jakim będzie społeczna gospodarka rynkowa. Wspólna modlitwa, połamanie się opłatkiem i życzenia Bożonarodzeniowe wypełniły program spotkania. 

Tekst i foto: K.Sterkowiec

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie