ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Klub “Społeczeństwo”

W dniu 12.04.br  w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Krośnie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Klubu „Społeczeństwo”. Temat spotkania: „Katolicka Nauka Społeczna –Trzecia droga?” Po modlitwie do Ducha Świętego i wstępie wygłoszonym przez ks. dr Andrzeja Chmurę nawiązującym do społecznego nauczania Kościoła, prezentację o historii powstawania Nauki Społecznej Kościoła przedstawił Krzysztof Sterkowiec-Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie. Został również zaprezentowany reportaż z I Festiwalu KNS w Warszawie w 2016 r. Dziesięcioosobowa grupa uczestników złożona m.in. z  Radnych  Miasta Krosna ( PiS ), debatowała o aktualności nauczania społecznego , o godności pracy człowieka i etosie pracy w kontekście strajku nauczycieli, dokonując  oceny tych wydarzeń.   Etos pracy w nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II będzie tematem następnego spotkania Klubu  „Społeczeństwo” w miesiącu czerwcu br.

Tekst i foto : K.Sterkowiec

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie