ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Klub “Społeczeństwo”. Zjednoczona ale nie solidarna…

W dniu 30.09.2020 r.,w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISIANA” w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie Klubu „SPOŁECZEŃSTWO”. Temat debaty – Zjednoczona  ale  nie solidarna – czy to koniec Unii Europejskiej? nawiązywał bezpośrednio do IV Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, który odbył się w Warszawie w dniach 18-19.09.2020 r. Moderatorem debaty był Krzysztof Babinetz – historyk, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krosna, który dokonał ciekawej analizy procesu jednoczenia się Europy od okresu wczesnego chrześcijaństwa aż po czasy współczesne. Prowadzący spotkanie Krzysztof Sterkowiec zaprezentował fragment wypowiedzi pana prof. Mirosława Piotrowskiego uczestniczącego w debacie podczas IV Festiwalu KNS w Warszawie na wyżej poruszany temat. Ożywiona dyskusja skupiała się wokół „zysków i strat” wynikających z przynależności Polski do UE oraz zagrożeń w obszarze etyczno-moralnym z którymi musimy współcześnie się zmierzyć. Wykładu podsumowującego dokonał : ks. dr Andrzej Chmura odwołując się do Ewangelii Chrystusowej oraz do nauczania Św. Jana Pawła II na temat zjednoczonej Europy. Z uwagi na pandemię większość zaproszonych uczestników zrezygnowała z udziału w spotkaniu. W debacie uczestniczyło dziewięć osób.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie