ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Warsztaty historyczne w Pałacu Stawiarskich w Jedliczu

W dniu 27.03.2019 r. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Krośnie we współpracy z  Biurem Poselskim Piotra Babinetza w Krośnie,  zorganizowało warsztaty historyczne pt. „Od Niepodległości do Niepodległości” w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu. Spotkanie poprowadził i wprowadzenie do tematyki projektu dokonał Pan Krzysztof Sterkowiec Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana w Rzeszowie. Pan Piotr Babinetz, historyk – Poseł na Sejm RP,  w swoim wykładzie przedstawił najważniejsze wydarzenia historyczne, od utraty przez Polskę niepodległości aż do odrodzenie państwa polskiego w 1918 roku i do ponownego  zniewolenia naszej Ojczyzny przez Sowietów po 1945 r. Wykład był ilustrowany prezentacją archiwalnych fotografii i biografii „Ojców Niepodległości” i „Żołnierzy Wyklętych”. Prezentację opracował Krzysztof Sterkowiec. W dyskusji podjęto temat zachowania tożsamości narodowej w strukturach Unii Europejskiej. W warsztatach uczestniczyła młodzież z dwóch klas o profilu historycznym. Dziękujemy pięknie Pani Iwonie Pytel Dyrektor jedlickiego liceum za współorganizację kolejnych warsztatów historycznych i włącznie się w obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych na Podkarpaciu.

Tekst i foto : K.Sterkowiec

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie