ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

40.lecie święceń kapłańskich ks.prałata Mieczysława Bąka

W dniu dzisiejszym tj.8.06.2020 r. – 40.rocznicę święceń kapłańskich obchodzi ks.prałat Mieczysław Bąk-proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny w Lasku, asystent kościeleny leskiej Wspólnoty “Civitas Christiana”. W niedzielę  Trójcy Świętej – 7.06.2020 r. w kościele parafialnym w Lesku odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod  przewodnictwem  Czicigodnego Jubilata ks. Mieczysława Bąka.  Dziękowaliśmy Pany Bogu i Matce Bożej – Leskiej Pani za dar obecności wśród nas tego wyjątkowego kapłana. W tej Eucharystii uczestniczyli również ; Członkowie leskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”, na czele z Przewodniczącą Zarządu Oddziału Panią Romaną Myszkal, Pan Jerzy Sołtys Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego KS”CCH” w Rzeszowie oraz Pan Krzysztof Sterkowiec Z-ca Dyrektora Regionu Lubelsko-Rzeszowskiego Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana”.

Czcigodnemu Księdzu Asystentowi pięknie dziękując za życzliwość i duszpasterską opiekę na nad leską Wspólnotą “Civitas Christiana” życzymy wszelkich łask od Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa poprzez Niepokalne Serce Maryji – Królowej Apostołów, mocy Ducha Świętego i dużo zdrowia w posłudze kapłańskiej  – Ad multos annos !


                                               Romana Myszkal – Przewodnicząca Zarządu Oddziału w Lesku,

                        Jerzy Sołtys – Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego w Rzeszowie.

Tekst i foto : K.Sterkowiec

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie