ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Etap Diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

XXIII  OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  WIEDZY  BIBLIJNEJ

E T A P    D I E C E Z J A L N Y   W   P R Z E M Y Ś L U

Zakres tematyczny XXIII edycji obejmuje : Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć.  Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i finału ogólnopolskiego. Do etapu szkolnego zgłoszono 27 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Konkurs przeprowadzony został w 18 szkołach dnia13 III 2019 r. Do eliminacji przystąpiło 269 uczniów. Powyżej50% punktów uzyskało 103 uczestników. 47 laureatów etapu szkolnego zakwalifikowanych zostało do drugiego etapu diecezjalnego, który odbywał się w klasztorze SS. Benedyktynek w Przemyślu 25 IV 2019 r. w którym uczestniczyło 43 osoby.Eliminacje konkursowe rozpoczęto Mszą Św. której przewodniczył Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, współkoncelebransami byli: Ks. Prałat Bronisław Żołnierczyk Asystent Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i równocześnie przewodniczący Komisji Konkursowej na szczeblu diecezjalnym , Ks. Jan Mazurek proboszcz parafii Św. Trójcy w Przemyślu na terenie której odbywał się konkurs, oraz Ks. Jerzy Gałązka proboszcz parafii Bolestraszyce, doradca metodyczny ds. nauki religii Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. W homilii Ksiądz Arcybiskup ukazał potrzebę i piękno lektury Biblii, która pozwala, szlachetnym i czystym sercem przyjąć słowo Boże, któro będzie wydawać owoc w naszym życiu. Metropolita Przemyski nawiązując do tegorocznego hasła liturgicznego „ W mocy Bożego Ducha” przypomniał, że my wszyscy – każdy chrześcijanin przez Sakrament Chrztu i Bierzmowania zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym i mamy z wiarą i odwagą wypełniać nasze zadania, mamy przez swoje codzienne życie iść i głosić Dobrą Nowinę o Zmartwychwstaniu i o Bożym Miłosierdziem. Tego jednak nigdy nie będziemy w stanie dokonać gdy nie będziemy każdego dnia modlić się o pomoc i siłę do Ducha Świętego. Eucharystię zakończyła modlitwa do Ducha Świętego, którą od swojego ojca nauczył się Święty Jan Paweł II.Po uroczystej Eucharystii Laureaci etapu szkolnego przeszli do sal w których odbywał się pierwszy etap część pisemna, w której mieli do wypełnienia test wiedzy, obejmujący zakresem merytorycznym Księgę Wyjścia i List do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami oraz słownikiem. W czasie 45 minut należało odpowiedzieć na 45 pytań za które można było uzyskać maksymalnie 90 punktów. Ta część konkursu miała wyłonić 7 najlepszych uczestników którzy zakwalifikowani się do części II – etapu ustnego. Byli to: 

Drążek Anna– I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie – katech. S Eliza Piotrowska

Kwolek Szymon– I LO im H. Sienkiewicza w Łańcucie – katech. Ks Wiktor Florek

Szymański Kamil– I LO im. KEN. w Dynowie – katech. Ks. Janusz Borek

Szpunar Adrian –  I LO im. H. Sienkiewicza w Łańcucie – katech. S Eliza Piotrowska

Szuber Amelia– I LO im. M. Kopernika w Krośnie – katech. P. Elżbieta Gurgacz

Czternasatek Ewa– I LO M. Kopernika w Jarosławiu –  katech. S. Maria Maciaszek

Mazur Monika– ZSP Nr 1 im. J. Szczepanika w Krośnie – katech. P. Magdalena  Hejnar

Berdel Paulina – I LO im. M. Kopernika w Krośnie – katech. Ks. Wojciech Sabik

Komisja konkursowa w składzie Ks. Bronisław  Żołnierzyk – Przewodniczący;
Członkowie: Ks. J. Jerzy Gałązka, p. M. Słoboda, p. J. Łobos przystąpiła do serii pytań części ustnej celem wyłonienia 3 najlepszych laureatów którzy zakwalifikowali się do Finału Ogólnopolskiego. Finał konkursu odbędzie się  10 – 11  czerwca  2019 r. 
w Niepokalanowie.
  Diecezję przemyską reprezentować będą : Anna Drążek , Szymon Kwolek , Kamil Szymański. Którzy zdobyli odpowiednio 3 pierwsze miejsca, otrzymując cenne nagrody rzeczowe, książkowe i dyplomy. Ponadto Diecezjalna Komisja Konkursu przyznała cztery wyróżnienia wraz z dyplomami otrzymali je : Ewa Czternastek, Adrian Szpunar, Monika Mazur, Paulina Berdel.

Warto zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy konkursu diecezjalnego otrzymali na pamiątkę dyplomu uczestnictwa w konkursie  oraz książki. Konkursowe zmagania zakończyły się wspólnym posiłkiem przygotowanym przez Siostry Benedyktynki.

Organizatorem diecezjalnego finału 23. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej było Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana” . Etap diecezjalny został przygotowany i przeprowadzony przez Przewodniczącego Oddziału –  Jerzego Łobosa. Patronat honorowy nad tym dziełem sprawował Metropolita Przemyski, Ks. Abp Adam Szal. Konkurs wspierał Dyrektor Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu ks. dr Waldemar Janiga, który ufundował nagrody pamiątkowe dla wszystkich uczestników Konkursu.

Słowa podziękowania należą się Katechetom, którzy zaangażowali się w 23. edycję konkursu i przygotowywali młodzież do olimpijskich zmagań. Podziękowania kierujemy również do wszystkich szkół, które wzięły czynny udział. Wszystkim olimpijczykom, ich rodzicom i katechetom oraz szkołom – serdecznie gratulujemy.

Tekst i foto : Jerzy Łobos

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie