ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Las “Niwki”.Prawda i pamięć o pomordowanych.

W dniu 27.09.2020 r., jak co roku uczestniczyliśmy  w uroczystości patriotyczno-religijnej wspominając pomordowanych w Lesie Niwki koło Lubaczowa. 79 – lat temu podczas okupacji hitlerowskiej policja ukraińska dokonała mordu na mieszkańcach Lubaczowa i okolicznych miejscowości. Zamordowano wówczas, według badań IPN w Rzeszowie – około 85 osób. Aresztowaniem i rozstrzelaniem więźniów kierował komendant Poczecha, Ukrainiec z Lubaczowa. Do dnia dzisiejszego nie udało się zidentyfikować wszystkich pomordowanych. Od wielu lat z  inicjatywy Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Lubaczowie we współpracy z ; Parafią Św. Stanisława BM w Lubaczowie, Młodzieżą z Jednostki Strzelec Nr 2033 – Zespołu Szkół w Lubaczowie, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Związkiem Kombatantów RP w Lubaczowie, Władzami Samorządowymi Miasta i Gminy Lubaczów, Władzami  Powiatu Lubaczowskiego oraz z  Rodzinami pomordowanych – organizowana jest ta podniosła uroczystość. W tym roku uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Konkatedrze Lubaczowskiej, którą celebrował w intencji pomordowanych ks. Andrzej Stopyra asystent kościelny  lubaczowskiego Oddziału „Civitas Christiana”, który również przy mogile pomordowanych w Lesie Niwki poprowadził Drogę Krzyżową nawiązującą do tragicznej historii Narodu Polskiego. W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” wystąpił Krzysztof Sterkowiec – Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie, który podjął temat pamięci i prawdy historycznej, apelując o modlitwę zarówno w intencji pomordowanych jak i ich oprawców, dziękując jednocześnie wszystkim współorganizatorom uroczystości za konsekwentne budowanie tożsamości narodowej na Ziemi Lubaczowskiej. W uroczystości wzięła udział Pani Teresa Pamuła (PiS) poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele Władz Samorządowych Miasta i Powiatu. W uroczystości uczestniczyli również członkowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na czele z Janem Wojdyłą Przewodniczącym Zarządu Oddziału w Lubaczowie oraz Krzysztofem Dziduchem opiekunem lubaczowskiego Oddziału.

Kontrowersje wśród uczestników uroczystości wzbudziła treść nowej tablicy zamontowanej na mogile pomordowanych (patrz foto tablicy ).

Tekst i foto : K. Sterkowiec

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie