ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Las Niwki.”Prawda i Pamięć”

W dniu 29.09.2019 r., jak co roku uczestniczyliśmy  w uroczystości patriotyczno-religijnej wspominając pomordowanych w Lesie “Niwki” koło Lubaczowa. 78- lata temu podczas okupacji hitlerowskiej policja ukraińska dokonała mordu na mieszkańcach Lubaczowa i okolicznych miejscowości. Zamordowano wówczas, według badań IPN w Rzeszowie – 84 osoby. Aresztowaniem i rozstrzelaniem więźniów kierował komendant ukraińskiej policji  Poczecha, Ukrainiec z Lubaczowa.  Do dnia dzisiejszego nie udało się zidentyfikować wszystkich pomordowanych. Od wielu lat z  inicjatywy Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Lubaczowie we współpracy z ; Parafią Św. Stanisława BM w Lubaczowie, Młodzieżą z Jednostki Strzelec Nr 2033 – Zespołu Szkół w Lubaczowie, Młodzieżą z ZS im. Jana Pawła II w Lubaczowie, Władzami Samorządowymi Miasta i Gminy Lubaczów, Władzami  Powiatu Lubaczowskiego oraz z  Rodzinami pomordowanych – organizowana jest ta podniosła uroczystość, która jest dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieży lubaczowskich szkół, lekcją historii i patriotyzmu. W tym roku z uwagi na  pogodę uroczystość odbyła się w Konkatedrze Lubaczowskiej. Uroczystą  Mszę Św. w  intencji pomordowanych i ich rodzin   celebrował ks. proboszcz Andrzej Stopyra, który  również poprowadził Drogę Krzyżową. Spotkanie zakończył Apel Poległych w Lesie “Niwki”, który przygotowała i poprowadziła młodzież z Jednostki Strzelec Nr 2033 Zespołu Szkół w Lubaczowie oraz złożenie kwiatów pod zbiorową mogiłą pomordowanych.W uroczystości uczestniczyli członkowie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Lubaczowie oraz Kol. Krzysztof Dziduch – Sekretarz Zarządu Oddziału Okręgowego KS”CCh” w Rzeszowie.

Tekst : K.Sterkowiec. Foto: K.Dziduch

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie