ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Akademia Kozłowiecka VII – relacja

Siódma edycja Akademii Kozłowieckiej rozpoczęła się tradycyjnie Mszą Świętą w kaplicy pałacowej. Ks. Krzysztof Stola, celebrans, nawiązał w kazaniu do święta Podwyższenia Krzyża Świętego oraz symboliki krzyża w życiu chrześcijanina. Modlitwą różańcową włączyliśmy się duchowo w inicjatywę „Polska pod Krzyżem”, która w tym dniu miała swoją kulminację.

W kaplicy pałacowej uczestnicy Akademii Kozłowieckiej mogli zapoznać się z wystawą „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” przygotowaną przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Wystawa powstała z okazji 70. rocznicy objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego, która przypadała na październik 2018 r., oraz 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Zaproszenie do wystąpienia w ramach Akademii przyjął Wojewoda Lubelski – dr hab. Przemysław Czarnek. Tematem wykładu Wojewody była społeczna gospodarka rynkowa we współczesnym nauczaniu Kościoła. Pomimo ograniczonego czasu wykładu oraz dyskusji odpowiedzi dr hab. Czarnka na pytania uczestników były wyczerpujące i wzbudziły zainteresowanie. Następnie prof. Mieczysław Ryba opowiadał o Kardynale Stefanie Wyszyńskim jako patriocie i mężu stanu, a zamknął część wykładową spotkania ks. dr Krzysztof Stola prelekcją „Słowo drukowane w gramatyce życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Uczestnicy siódmej edycji Akademii Kozłowieckiej w przerwie między wykładami mieli okazję zwiedzić Galerię Sztuki Socrealizmu wraz z Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, p. Anną Fic-Lazor. Jeszcze większą atrakcją było zwiedzanie samego Muzeum Zamoyskich wraz z potomkinią Zamoyskich, p. Inką Zamoyską, która w tych dniach przebywała w Kozłówce. Pani Inka, prezentując zabytki muzealne, opowiadała anegdoty ze swojego dzieciństwa, co pozwalało uczestnikom Akademii przenieść się we wspominane czasy.

Autorka relacji: Urszula Tomasiak.
Zdjęcia: Ewa Kamińska.

Copyright 2021 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie