ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

AKADEMIA KOZŁOWIECKA

O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza św., po niej promocja trzeciego wydania rozszerzonego książki “Niezwykły gość. Ksiądz Stefan Wyszyński u Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich w Kozłówce” prezentacji dokonała p. Grażyna Antoniuk z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. W kaplicy pałacowej otworzono wystawę “Idącym w przyszłość 966-2016.

Później nastąpił przejazd do Lubartowa, gdzie przed Pałacem Sanguszków otwarto wystawę “Czas to miłość”. W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie odbył się koncert Komorowskiego Towarzystwa Śpiewaczego pt. “Nie lękajcie się” pod batutą dr Witolda Błaszczyka.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie