ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Dni Zofii Kossak

W dniach 23-27 kwietnia br. nasz Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” zorganizował Dni Zofii Kossak. Impulsem do tego przedsięwzięcia była uchwała Rady Głównej z września 2017 r. o promocji postaci tej wielkiej polskiej pisarki, szczególnie iż w 2018 r. przypada 50. rocznica jej śmierci.

W ramach wydarzenia odbyła się konferencja ogólnopolska oraz liczne wykłady tematyczne, jak też prezentacje książek.

Zdjęcia z Dni Zofii Kossak 2018

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie