ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

KUL: konferencja o Zofii Kossak

Nasz Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” wraz z Instytutem Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II organizuje z okazji 130-lecia urodzin Zofii Kossak konferencję pt. „Zofia Kossak. Pisarka z Ziemi Lubelskiej”. Wydarzenie odbędzie się 20 listopada na KUL w auli C-1031 i towarzyszyć będzie XXII Targom Wydawców Katolickich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której przybliżona zostanie postać naszej rodaczki. Zofia Kossak urodziła się w Kośminie nad Wieprzem, gdzie spędziła pierwsze dwadzieścia lat swojego życia, które decydująco wpłynęły na kształtowanie się jej osobowości.

Życie i twórczość Zofii Kossak były przeniknięte troską o naród i jego przyszłość, o umocnienie ducha, którego źródło upatrywała w Ewangelii. Swoją głęboką więź z Bogiem przeniosła na służbę drugiemu człowiekowi, angażując się w liczne działania charytatywne i pomocowe. Niezłomną i bohaterską postawę przejawiła szczególnie w czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej, gdy z narażeniem życia niosła pomoc prześladowanej społeczności żydowskiej.

Chcemy, aby Zofia Kossak stała się wzorem do naśladowania dla każdego Polaka, a w sposób szczególny młodego pokolenia. Niech jej powieści na nowo rozpalają serca Bożym ogniem i prowadzą do pełnej niepodległości polskiego Ducha i Ojczyzny. Powiązanie pisarki z Lubelszczyzną zobowiązuje nas do kultywowania pamięci o tej niezwykłej postaci i zagłębiania się w przekaz, jaki zamieściła w swoich książkach.

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie