ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Lublin: Opłatek 2019

W pierwszym tygodniu nowego roku członkowie, pracownicy i sympatycy lubelskiego Oddziału tradycyjnie spotkali się przy łamaniu Opłatka. Był to czas czułego powitania ze starymi znajomymi i nawiązywania nowych relacji, składania sobie serdecznych życzeń i kolędowania, w czym wspomagał nas zespół kameralny Muzykologii KUL.

Copyright 2021 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie