ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

OTWARCIE SZLAKU ŚLADAMI KS. STEFANA WYSZYŃSKIEGO PO KOZŁOWIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kaplicy Pałacu Zamoyskich w Kozłówce. Wszystkich gości powitała dyrektor Muzeum w Kozłówce Anna Fic-Lazor współtwórczyni szlaku. Eucharystię sprawował bp Mieczysław Cisło wraz ks. prał. Tadeuszem Pajurkiem i ks. Piotrem Jastrzębskim. Wśród uczestników Eucharystii byli przedstawiciele władz państwowych, z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem na czele, samorządowych, stowarzyszeń i szkół. W homilii bp Mieczysław Cisło w obrazowy sposób przedstawił bł. Stefana Wyszyńskiego, jako giganta wiary i miłości, człowieka całkowicie, po dziecięcemu zawierzającemu Bogu i oddanemu Maryi. Podkreślił jego umiłowanie drugiego człowieka, nawet swoich nieprzyjaciół. Zauważył, że Kościół, dając nam w Prymasie wzór świętości w momencie, kiedy naród polski jest szczególnie skłócony, wskazuje na wezwanie kardynała Wyszyńskiego do przebaczania. – Zaprzyjaźnić się z Prymasem, to zadanie dla wszystkich Polaków. Nawet dla tych, którzy są po drugiej stronie – powiedział ks. Biskup. Odsłonięcia pierwszej tablicy szlaku dokonali bp Mieczysław Cisło, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek i Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie wyruszył Rajd Rowerowy „Poznaj Polskę”. Wraz z jego uczestnikami, przede wszystkim dziećmi i młodzieżą ze szkół w okolicznych miejscowościach, jechał minister Przemysław Czarnek. Pierwszym przystankiem był Park Dźwięków w Dąbrówce, gdzie na pikniku spotkali się wszyscy uczestnicy uroczystości. – Bardzo się cieszę z tego dnia – powiedział Marcin Sułek, dyrektor Regionu Lubelsko- Rzeszowskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, pomysłodawca szlaku. – To owoc pracy wielu instytucji, stowarzyszeń i samorządów. A pomysł narodził się przy okazji Akademii Kozłowieckiej. Powstają nowe pomysły i dzieła związane z Prymasem Tysiąclecia. Civitas Christiana w Lublinie, dzięki wsparciu Instytutu Prymasowskiego, rozpoczyna niedługo projekt Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego. Mamy nadzieję, że będzie ono oddziaływać nie tylko na region lubelski, ale i na całą Polskę.​Dziękował też rodzinie państwa Niedziałków oraz wszystkim, którzy służyli swoją pomocą w organizacji pikniku i za cenną działalność Parku Dźwięków. Przemysław Czarnek podkreślał edukacyjny i wychowawczy charakter takich inicjatyw, w tym szlaku ks. Stefana Wyszyńskiego. Dodał, że dzięki programowi „Poznaj Polskę” uczniowie mogą poznawać przyrodę i historię naszej ojczyzny właśnie w takich miejscach, jak pałac w Kozłówce i nowo otwarty szlak. Potwierdzali to nastolatkowie, biorący udział w rajdzie rowerowym. Mówili, że postać Błogosławionego stała się dla nich bliższa, mniej pomnikowa. Minister Czarnek przypomniał zdarzenie z życia ks. Wyszyńskiego. We wrześniu 1939 r. spowiadał on przy drodze żołnierza polskiego. Zauważył, że na polu jakiś rolnik sieje zboże. Potem zapytał go, dlaczego to robi, przecież jest wojna, bomby lecą, ludzie umierają. A on powiedział, że gdyby zostawi ziarno w stodole, to pewnie by spłonęło. A tak będzie z niego chleb. – A jeśli zje go wróg? – Proszę księdza, chleb je człowiek – powiedział ten rolnik. – W każdym człowieku jest iskierka człowieczeństwa, uważał ks. Prymas – powiedział Przemysław Czarnek. Krzysztof Wojciechowski, z Lubelskich Parków Krajobrazowych, współtwórca szlaku, wspomniał, że ma on 23 km. Na ośmiu tablicach zamieszczone są myśli Prymasa o przyrodzie, krajobrazie, informacje o tym, co się znajduje w danym miejscu oraz mapy. – W tym wszystkim, tak naprawdę nie chodzi o szlak. Szlak stanowi asumpt do tego, by coraz bardziej poznawać Prymasa, […] a piękno przyrody niech nam w tym pomaga – powiedział. Przypomniał też, że pierwszy szlak lubelskimi śladami ks. Stefana Wyszyńskiego znajduje się w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym. Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasowskiego wspominała o kardynale Wyszyńskim, którego znała osobiście. – Był on człowiekiem wewnętrznej harmonii i ładu, wielkiego pokoju, który płynął z modlitwy i zatopienia w Panu Bogu– mówiła. Przypomniała, że często powtarzał słowa: „jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu”. Podkreślała wielką cześć, jaką Prymas darzył Matkę Bożą. Wszędzie ze sobą woził Jej obraz. Miał go także w Rzymie podczas Soboru Watykańskiego II i w czasie wyboru Jana Pawła II. Podczas konklawe do jego pokoju przychodzili kardynałowie z całego świata, by pokłonić się Matce Bożej Królowej Polski. – Pewnie wtedy Maryja szeptała im do serca, kogo mają wybrać – powiedziała Iwona Czarcińska. Po posiłku rowerzyści oraz piesi wędrowcy wyruszyli w dalszą drogę do Nasutowa, gdzie odbywał się festyn rodzinny przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Wyszyńskiego. Podczas festynu wystąpiła miejscowa schola, a także zespół COLOMBO. Rozstrzygnięty został Międzygminny Konkurs Plastyczny „Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci”.​Zwieńczeniem festynu był koncert pamięci błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym wzięli udział Artyści Scen Lubelskich. Trzecim etapem rajdu rowerowego był powrót do Parku Dźwięków w Dąbrówce. Mimo zmęczenia uczestnicy wyrażali zadowolenie z tak bogatego we wrażenia dnia, a zwłaszcza z tego, że Prymas Stefan Wyszyński został w tak wielu aspektach przypomniany, dzięki czemu na nowo odżył w umysłach i sercach, by stać się przewodnikiem na drodze do świętości.

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie