ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

SPOTKANIE AUTORSKIE Z O. ZDZISŁAWEM JÓZEFEM KIJASEM W MUZEUM NARODOWYM W LUBLINIE

Jeszcze przed beatyfikacją Stefana Kardynała Wyszyńskiego ukazała się w Instytucie Wydawniczy „PAX” nowa książka o. prof. Zdzisława Kijasa OFMConv pt. WYSZYŃSKI NARODZINY NOWEGO CZŁOWIEKA. Przybliża ona postać Prymasa Tysiąclecia poprzez pryzmat jego trzyletniego uwięzienia.

Spotkanie z autorem książki – 10 września 2021 r. – na Zamku Lubelskim zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” wraz z Muzeum Narodowym w Lublinie. Rozpoczęło się ono od Mszy Świętej w gotyckiej Kaplicy Trójcy Świętej, której wnętrze pokryte jest bizantyńsko-ruską polichromią, co stanowi unikatowy zabytek w skali światowej. Było to wyjątkowe wydarzenie, gdyż w Kaplicy Mszę św. w ciągu roku odprawia się zaledwie dwa razy.

W Eucharystii pod przewodnictwem Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika w koncelebrze wzięło udział kilku księży, w tym autor publikacji. W homilii Arcybiskup nawiązał do „Zapisków Więziennych” kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Ich lektura pokazuje nam, skąd Prymas czerpał siłę do przetrwania tych dni, skąd płynęła moc, promieniująca od tego człowieka przez wszystkie lata jego posługiwania – powiedział. Podkreślił, że całkowicie zgadza się z autorem książki, że Prymas podczas uwięzienia stał się nowym człowiekiem, nawet dziękującym Bogu za postawienie go w tak trudnej sytuacji. – Oto, do czego zdolny jest człowiek, który całkowicie zaufał Bogu i wszystko postawił na Maryję. Taki był przez całe życie – podkreślił Metropolita Lubelski. Piękną oprawę Eucharystii zapewnił chór z parafii pw. św. Józefa w Lublinie.

Spotkanie z o. prof. Zdzisławem Kijasem w Galerii Malarstwa Polskiego XIX i XX w., prowadził Łukasz Kot, Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Lublinie. O. Zdzisław podkreślił, że jego celem nie było ukazanie biografii Prymasa, ale postawy i przemiany w czasie trzech lat uwięzienia. Paradoksalnie, człowiek, którego komuniści postanowili wyeliminować z gry, odrodził się z nową siłą, pomysłami i zapałem do ich realizacji.

O. Kijas zauważył, że od początku kardynał Wyszyński znalazł się w niezwykle ciężkiej sytuacji odizolowania od świata zewnętrznego. Nie wiedział, co go czeka. Musiał zmierzyć się z niewiadomą. – To moment, który decyduje, co będzie później, czy się narodzi nowy człowiek, czy nie – powiedział o. Kijas. Podkreślił, że pierwsze, co zrobił Prymas, to ułożył sobie plan dnia i potem konsekwentne go realizował. Nie marnował czasu. Dzięki temu mogły zrodzić się dzieła, które stworzył w uwięzieniu. Ta sytuacja wpłynęła także na przyszłe działania, nauczanie i nowe spojrzenie na Kościół w Polsce. Ojciec Profesor zauważył, że z zapisków można odczytać, że Prymas początkowo zastanawia się, dlaczego go to wszystko spotkało, kto jest za to odpowiedzialny, on sam czy ktoś inny. Potem następuje przemiana, nie ma już smutku. Kiedy wychodzi z więzienia, odkrywa wokół siebie innych i już do nikogo nie ma pretensji, żadnego żalu. Kilka dni przed swoją śmiercią mówi, że jest tylko wdzięczność. O. Kijas dodał, że kardynał Wyszyński w więzieniu prędko nauczył się być sam ze sobą i w tej samotności jeszcze mocniej odczuwał bliskość Boga i obecność Maryi. Jego maryjność bardzo się wtedy pogłębiła.

Łukasz Kot, dziękując o. Zdzisławowi za prezentację książki, zapraszał do jej lektury. – „Czas ciemności, to błogosławiony czas scalania. Na czym ten czas polega? Jaka jest rola modlitwy kontemplacji w tym procesie? Czym jest wolność? O tym wszystkim prawi książka naszego wspaniałego Gościa – powiedział.

Podczas spotkania Tomasz Czechoński, z-ca dyr. Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie zaprezentował dwie monety kolekcjonerskie – srebrną i złotą – o nominale 10 i 100 zł. wybite z okazji beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Marcin Sułek, dyrektor Regionu Lubelsko-Rzeszowskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” podkreślił, że spotkanie z o. Zdzisławem Kijasem wpisuje się w różne działania Stowarzyszenia na rzecz promocji postaci i nauczania ks. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Zapowiedział m.in. otwarcie w Lublinie Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego. – To miejsce, które ma emanować na całą Polskę jego myślą i nauczaniem. – powiedział. – Pragniemy dotrzeć do nowych grup odbiorców, młodzieży, nauczycieli, ale także choćby do przedsiębiorców – podkreślił. Inną inicjatywą są realizowane od 2018 roku spotkania w ramach Akademii Kozłowieckiej, nawiązujące do wykładów ks. Stefana Wyszyńskiego podczas okupacji niemieckiej w pałacu Zamoyskich. W czasie najbliższego – 18 września – zostanie otwarty nowy, drugi już szlak śladami ks. Stefana Wyszyńskiego po Ziemi Lubelskiej z Kozłówki do Nasutowa. O idei szlaku opowiadali: Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Krzysztof Wojciechowski z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. To właśnie dzięki współpracy tych instytucji z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” inicjatywa powstania szlaku zakończyła się sukcesem.

– Myślę, że dzisiaj Prymas Wyszyński błogosławi nam z nieba i cieszy się, że w jego mieście, które tak ukochał, z którego tak dużo wyniósł, tak o nim pamiętamy – powiedział abp Stanisław Budzik na zakończenie spotkania.

Autor T. i E. Kamińscy

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie