ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Lublin: spotkanie z psychologiem klinicznym

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Etos” we współpracy z naszym Oddziałem w Lublinie zorganizowało spotkanie pt. Psychofizyczne i psychologiczne problemy człowieka w okresie senioralnym – ograniczenia i rozwój. Prelegentem był psycholog kliniczny Kazimierz Przybyłko, wieloletni przyjaciel Stowarzyszenia.

Spotkanie odbyło się 20 marca w Bibliotece i Czytelni „Civitas Christiana”.

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie