ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

WYSTAWA “DZIEWCZĘTA W KL RAVENSBRÜCK” OTWARTA W ODDZIALE MUZEUM MARTYROLOGII “POD ZEGAREM” MUZEUM NARODOWEGO W LUBLINIE

Oddział Martyrologii „Pod Zegarem” Muzeum  Narodowego w Lublinie 21 września zaprezentował na wystawie historię 74 Polek wywiezionych do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Ich życie ukazuje wystawa przygotowana w 80. rocznicę specjalnego transportu do KL Ravensbrück oraz w 100. rocznicę urodzin prof. Wandy Półtawskiej – ostatniej żyjącej więźniarki obozu poddanej niemieckim eksperymentom pseudomedycznym razem z innymi wywiezionymi tam Polkami. 

Ekspozycja ukazuje dwa światy: młodzieńczej wolności więźniarek oraz obozowego piekła. Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” w Lublinie od lat zbiera dokumenty i osobiste pamiątki więźniarek. Wśród nich między innymi tajne listy, opisujące warunki, w jakich znalazły się wywiezione kobiety oraz ich codzienną walkę o przeżycie. 

Gratulujemy Pani Barbarze Oratowskiej tak ważnej i niezwykłej wystawy. Kolejne niezwykłe spotkanie i rozmowa z dr Wandą Półtawską, ostatnią żyjącą wieźniarką poddanej eksperymentom pseudomedycznym. Każde spotkanie i każda rozmowa z dr Wanda Półtawską jest wyjątkowa…kilka zdań pełnych treści..kto tak dziś potrafi? Pani dr Wanda Półtawska niebawem będzie obchodzić 100 rocznice urodzin, pamiętajmy w modlitwie i zachęcamy do przesyłani


Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie