ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Etap Diecezjalny XIV OKWB

XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

E T A P    D I E C E Z J A L N Y  W  P R Z E M Y Ś L U

Zakres tematyczny XXIV edycji obejmował : Księgę Liczb oraz I List św. Pawła do Koryntian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć biblijnych.  Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i finału ogólnopolskiego.

Do etapu szkolnego zgłoszono 23 szkół ponadpodstawowychz terenu Archidiecezji Przemyskiej. Konkurs przeprowadzony został w zmienionych warunkach z powodu pandemii koronawirusa, na platformie konkursowej OKWB, zaprojektowanej do tego celu. Odbył się w edycji jesiennej ze względu na bezpieczeństwo uczestników. Część ustna Etapu Diecezjalnego zachowała formułę tradycyjną osobistego spotkania, które odbyło się 2.10.2020 r. w   klasztorze Sióstr Benedyktynek w Przemyślu .W spotkaniu   uczestniczyło 13 osób.

Eliminacje konkursowe rozpoczęto celebracją Słowa Bożego w Kaplicy Dobrego Pasterza, której przewodniczył Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski.W homilii Ksiądz Arcybiskup ukazał potrzebę życia ze Słowem Bożym na co dzień. Ukazał przykład Benedykta XVI, który wzywał aby mieć Pismo Św. zawsze przy sobie w wersji kieszonkowej lub wybór tekstów biblijnych w życiu codziennym. Tak aby po nie sięgać i karmić się Słowem Bożym, które nas przemienia i oświeca. Przed konkursem ks. abp Adam Szal skierował do finalistów słowo zachęty do udziału we wszelkich inicjatywach  związanych z poznawaniem Pisma Świętego. Mówił o  potrzebie ciągłego wczytywania się w Pismo Święte  po to aby stałą się częścią naszego życia. Pasterz Archidiecezji obdarował wszystkich książkami i obrazkami Matki Bożej Jackowej. Następnie wystąpił przewodniczący komisji konkursowej Ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga biblista podkreślając znaczenie duchowe Biblii oraz potrzebę jej ciągłego zgłębiania. Podziękował za opiekę i błogosławieństwo J.E. Abp Adama Szala temu dziełu. Ostatni zabrał głos Koordynator Biblijny Krzysztof Dziduch wprowadzając w merytoryczne zagadnienie części ustnej OKWB oraz inicjatywy około konkursowe, w tym projekt Biblii audio. Komisja konkursowa w składzie Ks. prof. dr hab. Stanisław  Haręzga Przewodniczący; Członkowie: p. Krzysztof Dziduch przystąpiła do serii pytań części ustnej celem wyłonienia 3 najlepszych laureatów którzy zakwalifikowali się do Finału Ogólnopolskiego. Finał konkursu odbędzie się; pisemny online 12  października  2020 a część ustna stacjonarna 27 października w Niepokalanowie.  Archidiecezję przemyską reprezentować będą : Anna Kolin , Kaja Święch, Zuzanna Kita, które zdobyły odpowiednio 3 pierwsze miejsca, otrzymując cenne nagrody rzeczowe, książkowe i dyplomy. Ponadto Diecezjalna Komisja Konkursu przyznała trzy wyróżnienia wraz z dyplomami otrzymali je: Katarzyna Niedzielska, Emilia Dziadosz, Wiktoria Owsiana. Warto zaznaczyć, że wszyscy uczestnicy konkursu diecezjalnego otrzymali na pamiątkę dyplom uczestnictwa w konkursie oraz książki i inne nagrody. Konkursowe zmagania zakończyły się wspólnym posiłkiem przygotowanym przez Siostry Benedyktynki.

Organizatorem diecezjalnego finału XXIV Edycji Jesiennej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej było Katolickie Stowarzyszenie „ Civitas Christiana”. Etap diecezjalny został przygotowany i przeprowadzony przez Koordynatora Diecezjalnego –  Krzysztofa Dziduch. Patronat honorowy nad tym dziełem sprawował Metropolita Przemyski, Ks. Abp Adam Szal. Konkurs wspierał Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu ks. dr hab. Waldemar Janiga, który przekazał m.in. piękne wydanie Pisma Świętego dla uczestników finału diecezjalnego konkursu. Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę  Firmy Greinplast, która ufundowała nagrody rzeczowe dla młodzieży.

Dziękujemy pięknie Katechetom, którzy zaangażowali się w 24. edycję konkursu i przygotowywali młodzież do konkursu. Podziękowania kierujemy również do wszystkich szkół, które wzięły czynny udział w etapie szkolnym konkursu.

Wszystkim uczestnikom Konkursu, ich Rodzicom i Katechetom oraz Szkołom – serdecznie gratulujemy.

 Krzysztof Dziduch

Foto: K.Dziduch

Tekst: K.Dziduch, K.Sterkowiec

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie