ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

W oczekiwaniu na Beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

W oczekiwaniu na Beatyfikację
Czcigodnego Sługi Bożego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Patrona Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana ”

To cykl unikalnych zeszytów opracowanych przez Kol.Jerzego Łobosa – przewodniczącego Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia “Civitias Christiana” w Przemyślu – niezwykle pomocnych dla Członków  Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w pełniejszym przeżyciu  tej szczególnej uroczystości. Przygotujmy się do tego wydarzenia, przypominając sobie poprzez kolejnych 8 miesięcy tą niezwykłą postać Prymasa Tysiąclecia, a zwłaszcza Jego nauczanie.
 

Wydawca: Katolickie Stowarzyszenie
”Civitas Christiana”
Przemyśl, ul. Klasztorna 1
Opracowanie i skład komputerowy:
Jerzy Łobos
 

W zakładce na naszej stronie “Czytelnia” > “FORMACJA” > “ZESZYTY FORMACYJNE” zamieszczone są wspomniane Zeszyty. A zatem owocnej lektury!

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie