ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Regionalna Konferencja Biblijna

REGIONALNA KONFERENCJA BIBLIJNA

Konferencja Biblijna odbywa się rokrocznie w maju i listopadzie wprowadzając w świat biblijnych zagadnień. Konferencja powstała z inicjatywy ks. prof. Tomasza Jelonka, który przez trzynaście lat był jej patronem i wykładowcą. Od początku współorganizatorem konferencji jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Celem konferencji jest propagowanie lepszego poznania wybranych zagadnień biblijnych oraz pogłębione studium Pisma Świętego np. wybranych tematów ku lepszemu rozumieniu Biblii. W pierwszej kolejności do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiedzy oraz formacji biblijnej. Do udziału zaproszeni są oprócz naszych członków, uczniowie i katecheci uczestniczący w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, a także środowisk współpracujących z nami.

Konferencja odbywa się w pięknie położonym Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Myczkowcach, gdzie znajduje się Ogród Biblijny, który stał się zaczynem poznawania środowiska Ziemi Świętej w praksis, a uzupełnieniem tego i pogłębieniem formacji studium biblijnego stały się konferencje.

Kolejna Konferencja Biblijna odbędzie się w maju 2021 r., jeśli pozwolą na to obostrzenia epidemiologiczne. Zapraszamy do śledzenia aktualności.

Konferencje Biblijne :

Konferencję Biblijna I „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 11 maja 2013

https://podkarpacki.civitaschristiana.pl/artykul,konferencja-biblijna-w-myczkowcach-11052013-r,198/

Konferencję Biblijna II „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 8 listopada 2014

http://podkarpacki.civitaschristiana.pl/artykul,konferencja-biblijna-w-myczkowcach,297/

Konferencję Biblijna III „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 9 maja 2015

http://podkarpacki.civitaschristiana.pl/artykul,konferencja-biblijna-w-myczkowcach,318/

Konferencję Biblijna IV „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 14 listopada 2015

http://kulturalnysanok.pl/wydarzenie/konferencja-biblijna/

Konferencję Biblijna V „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 7 maja 2016

Konferencję Biblijna VI „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 12 listopada 2016

http://podkarpacki.civitaschristiana.pl/artykul,myczkowce-konferencja-biblijna-quotku-lepszemu-rozumieniu-pisma-witegoquot,524/

Konferencję Biblijna VII „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 10 maja 2017

https://www.niedziela.pl/artykul/130752/nd/Ewangelizacja-przez-rosliny

Konferencję Biblijna VIII „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 11 listopada 2017

https://www.facebook.com/watch/?v=1785433161466739

Konferencję Biblijna IX „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 17 maja 2018

http://www.bieszczadzka24.pl/kultura/myczkowce-konferencja-biblijna-w-caritas/3447

Konferencję Biblijna X „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 10 listopada 2018

http://www.bieszczadzka24.pl/kultura/konferencja-biblijna-w-myczkowcach/4129

Konferencję Biblijna XI „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 11 maja 2019

Konferencję Biblijna XII „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego” przy OGRODZIE BIBLIJNYM : 9 listopada 2019 r.

https://myczkowce.org.pl/aktualnosci/konferencja-biblijna-3.html

http://podkarpacki.civitaschristiana.pl/artykul,myczkowce-konferencja-biblijna-quotku-lepszemu-rozumieniu-pisma-witegoquot,524/

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie