ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Rejowiec: dzień skupienia

Formacja duchowa jest niezbędnym elementem funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. Pierwszym działaniem, które podejmujemy w Lublinie w tym celu, jest comiesięczna Msza św. w intencji beatyfikacji naszego Patrona, Sł. B. Stefana kard. Wyszyńskiego. W tym momencie na stałe jest ona celebrowana w kościele pw. św. Jozafata przy ul. Zielonej 3 w Lublinie.

Dążymy natomiast do tego, żeby także w innych Oddziałach rozwijał się ten piękny zwyczaj wspólnego spotkania przy ołtarzu. Chcielibyśmy też zapewnić wszystkim członkom możliwość pogłebienia życia duchowego w ramach i przy pomocy Stowarzyszenia. Dlatego w tym roku rozpoczęliśmy cykl spotkań modlitewnych dla każdego z Oddziałów podlegających pod O/O w Lublinie. 20 marca jako pierwsi odbyli wielkopostny dzień skupienia członkowie Oddziałów w Rejowcu i Chełmie. Miejscem modlitwy i refleksji był kościół pw. św. Jozafata w Rejowcu. Naukę głosił niezawodny Ksiądz Asystent znający dobrze potrzeby i zmagania członków Stowarzyszenia.

Wkrótce swoje dni skupienia będą przeżywały pozostałe Oddziały:
Dęblin – 2 kwietnia;
Włodawa – 4 kwietnia…

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie