ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Klub “Społeczeństwo”. Zasada podmiotowości…

W dniu 28.IX.2020  w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Rzeszowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu “Społeczeństwo” . Uczestniczyło w nim 8 osób. Spotkanie prowadził Kol. Krzysztof Dziduch. Gościem Klubu “Społeczeństwo” był ks. dr Wiesław Matyskiewicz który przedstawił wykład pt. : „Zasada podmiotowości zasadniczym elementem demokracji w nauczaniu Jana Pawła II”. Wykazując światopoglądowy absurd  systemu redukującego osobę do nawozu pod przyszłe pokolenia oraz skrajnie zwalczającego religię. Wykład zaowocował żywą dyskusją w nawiązaniu do zagrożeń w sferze etyczno-moralnej dla  współczesnego człowieka.  Podsumowania dokonał Ksiądz Wiesław Matyskiewicz w konkluzji, że: „Jak Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu to wszystko będzie na właściwym miejscu w życiu społecznym człowieka”. Kol. Krzysztof Dziduch podziękował uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu i zaprosił na następne spotkanie „Klubu Społeczeństwo”.

Tekst: K.Sterkowiec

foto : Krzysztof Dziduch

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie