ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Konferencja Biblijna “Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”

RZESZÓW. MYCZKOWCE. X-LECIE FORMACJI BIBLIJNEJ.

W dniu 9.11.2019 r. Caritas” Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo Rehabilitacyjny w Myczkowcach i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Rzeszowie byli organizatorami  drugiej w tym roku Konferencji Biblijnej.  Pomysłodawcą i inicjatorem organizowania konferencji biblijnych w Ośrodku „Caritas” w Myczkowcach był znany i ceniony w Polsce, biblista ks. prof. Tomasz Jelonek. Jak twierdzi Ksiądz Profesor człowiek nie jest w stanie zrozumieć do końca Pisma Świętego ale naszym obowiązkiem jest nieustanie z nim obcować i je zgłębiać, stąd też stały tytuł konferencji  „Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”. To dzięki Jego staraniom w konferencjach biblijnych uczestniczyli wybitni znawcy problematyki biblijnej. Jednocześnie pojawiła się inicjatywa stworzenia Ogrodu Biblijnego, którego zwiedzanie jest stałym punktem programu każdej konferencji. Pomysłodawcą Ogrodu Biblijnego i jego projektantką jest Pani dr hab. Zofia Włodarczyk, która jako wykładowca od dziesięciu lat uczestniczy w konferencjach biblijnych odkrywając przed nami świat roślin i ich symbolikę w Biblii. Przeżywając dziesięciolecie konferencji biblijnych pragniemy złożyć podziękowania Panu Bogu za dar wspólnych spotkań z Pismem Świętym w Ośrodku “Caritas” w Myczkowcach. Z tej okazji szczególne słowa podziękowania składamy  ks. Stanisławowi Słowikowi – dyrektorowi „Caritas” Diecezji Rzeszowskiej za jego życzliwość i wszechstronną pomoc przy organizacji konferencji biblijnych. Specjalne słowa podziękowania w imieniu uczestników konferencji biblijnych za  ich organizację i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery kierujemy na ręce ks. Bogdana Janika – dyrektora Ośrodka „Caritas” w Myczkowcach. (…). Za nami kolejna konferencja biblijna. A zatem standardowo, po przywitaniu wykładowców i uczestników konferencji przez ks. dyr. Bogdana Janika i Jerzego Sołtysa – przewodniczącego Zarządu Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w  Rzeszowie, w sobotnie przedpołudnie, przy komplecie uczestników, wyruszyliśmy w fascynujący świat Biblii. Konferencję po raz kolejny, poprowadził ks. dr hab. Janusz Mierzwa – UP JPII w Krakowie. Piękne wykłady, odkrywające przed nami nowe horyzonty i obszary intelektualne i duchowe Biblii, nawiązywały do  liturgicznego hasła roku w Kościele:   ” W mocy w Bożego Ducha “. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładów ks. prof. Marka Starowieyskiego – Uniwersytet Warszawski.  Ksiądz profesor zaprezentował nam dwa wykłady. Pierwszy ;Biblia w swoim wielorakim znaczeniu. Drugi wykład pt. Apokryfy Nowego Testamentu , wywołał zrozumiałe zainteresowanie, gdyż po raz pierwszy temat ten pojawił się na naszej konferencji biblijnej. Góry proroków Mojżesza i Eliasza w kontekście biblijnej przemiany Jezusa.  Z takim wykładem wystąpił    Pan  doc. ThD Daniel Slivka,- PhD. PU v Prešove, ze Słowacji. „Ave Maryja”. Teologiczno – muzyczna refleksja nad pozdrowieniem Anielskim. To wykład ks. dr hab. Tadeusza Bratkowskiego – Uniwersytet Rzeszowski, połączony z prezentacją wybranych pięknych wykonań wokalnych „Ave Maryja”. Pani dr hab. Zofia Włodarczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Biotechnologii i Ogrodnictwa,  kontynuując cykl wykładów o roślinach biblijnych podjęła temat ; Manna i inne rośliny z kart Biblii. Biblijne znaczenie cuduw swoim przedłożeniu podjął ks. dr hab. Jacenty Mastej  – Katolicki Uniwersytet Lubelski.  Konferencji towarzyszył kiermasz książek, takich m.in.; autorów jak; ks. prof. Tomasz Jelonek i ks. prof. Marek Starowieyski. Zwieńczeniem konferencji była Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prof. Jerzego Buczka – WSD w Rzeszowie. W konferencji  uczestniczyli m.in. Koleżanki i Koledzy z Oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Lesku, Krośnie, Jaśle i Ustrzykach Dolnych. Od dziesięciu lat współorganizujemy konferencje biblijne w Myczkowcach, które ku naszej wielkiej radości cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Do zobaczenia na kolejnej konferencji biblijnej  w maju 2020 r.

Tekst i foto : Krzysztof Sterkowiec

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie