ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Konferencja “Rodzina online – w sieci cyfrowych uwikłań”

W dniu 21.02.2020 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się kolejna konferencja naukowa “Rodzina online – w sieci cyfrowych uwikłań”. Konferencję poprzedziła Msza Św. w bazylice OO. Bernardynów w Rzeszowie. Otwarcia konferencji i powitanie zaproszonych gości dokonał Pan dr Rafał Czupryk – Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodziny. Słowo do uczestników konferencji skierowała Pani Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki potwierdzając potrzebę zdecydowanego przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z Internetu, które mają znaczący wpływ na wychowanie młodego pokolenia.Pani Dominika Wąsik z Akademii Pozytywnej Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Krakowie w swoim wykładzie podjęła temat Cyfrowa zadyma. Patostreaming młodych, gniewnych. O  agresji elektronicznej, o zjawiskach, które eskalują i o odpowiedzialności karnej i sposobach  reagowania na nie mówił Pan podinsp. Piotr Szymański z Wydziału do walki z cyberprzestępczością KW Policji w Rzeszowie. Pani Barbara Rozmus – Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii w Rzeszowie, podjęła temat W pułapce e-labiryntu. Terapia usieciowionych nastolatków (potrzebna, konieczna, niezbędna?). Panie; Małgorzata Grabek i Magdalena Dec z Centrum Socjo-Pedagogicznego „Team”  w Rzeszowie zaprezentowały program działań profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi pt.: „Życiem zafascynowani – do działania zainspirowani”.Podsumowania konferencji dokonał Jej główny organizator Pan dr Rafał Czupryk dziękując prelegentom za ciekawe wystąpienia a uczestnikom za tak liczne przybycie. Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” w Rzeszowie należał do grupy współorganizatorów konferencji. W konferencji uczetniczyli nauczyciele, księża, katecheci, przedstawiciele organizacji działających na rzecz rodziny ( ponad 180 osób ).

Niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści, cyberprzemoc, hejt, agresja i demoralizacja to tylko niektóre z wymienionych niebezpieczeństw wynikających z cyfrowych uwikłań w sieci.  Systematyczna profilaktyka skierowana  do dzieci i młodzieży nt. nasilających się różnych form zagrożeń w Internecie, powinna przygotować młode pokolenie do świadomego korzystania z mediów społecznościowych.

Tekst i foto : K.Sterkowiec

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie