ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Spotkanie liderów w Klubie “Społeczeństwo”

W dniu 18.12.2019 r. w siedzibie Oddziału Okręgowego w Rzeszowie odbyło się spotkanie liderów Oddziałów Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” z Podkarpacia w ramach Klubu “Społeczeństwo”. Z inicjatywy Kol.Stanisława Drozda – lidera Klubu “Społeczeństwo” w Rzeszowie, na to spotkanie została zaproszona Pani Izabela Pyra – dyrektor Podkarpackiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie z wykładem “Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelsko – patriotycznych w aspekcie Katolickiej Nauki Społecznej”. Wprowadzenie do wykładu dokonał Kol.Stanisław Drozd.

    Interesujący wykład Pani Izabeli Pyry wraz z prezentacją, pobudził uczestników spotkania do refleksji i do dyskusji  na temat wychowania młodego pokolenia w relacji dom – szkoła. Kolejne spotkanie Klubu “Społeczeństwo” w Rzeszowie planowane jest w miesiącu styczniu 2020 r.

Tekst i foto: Krzysztof Sterkowiec

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie