ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Spotkanie w Klubie “Społeczeństwo”

W siedzibie Oddziału Okręgowego w Rzeszowie 27.I.2020 r. odbyło się spotkanie „Klubu Społeczeństwo” w którym uczestniczyło jedenaście osób. Spotkanie poprowadził Krzysztof Dziduch – przedstawiciel Klubu „Społeczeństwo”, który dokonał wprowadzenia w tematykę zebrania. Następnie Pan dr Rafał Czupryk – pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin, zaprezentował wykład : „Podstawy wychowawczej doktryny Kościoła Katolickiego w świetle soborowej Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”. W wykładzie zostały wskazane podstawy wychowania chrześcijańskiego w oparciu  m.in. o wspomnianą Deklarację. Wykład wywołał ożywioną dyskusję dotyczącą omawianego zagadnienia. Krzysztof Dziduch dziękując prelegentowi za ciekawy wykład, a uczestnikom spotkania za interesującą debatę, zaprosił  wszystkich na kolejne spotkanie Klubu „Społeczeństwo”.

Foto: K.Dziduch.Tekst : K.Sterkowiec

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie