ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

“W rodzinie i szkole kochamy każde dziecko.Wsparcie które dodaje skrzydeł”

” W rodzinie i w szkole kochamy każde dziecko.

Wsparcie które dodaje skrzydeł”

W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 27.IX.2019 roku odbyła się konferencja popularnonaukowa z okazji IX Tygodnia Wychowania pt. : „W rodzinie i szkole kochamy każde dziecko. Wsparcie, które dodaje skrzydeł…” Organizatorami tego wydarzenia byli Rafał Czupryk Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin. W grupie współorganizatorów było również Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” –Oddział Okręgowy w Rzeszowie. Patronat honorowy nad konferencją objął JE ks. biskup Jan Wątroba Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart. Konferencję poprzedziła Msza Św. w Bazylice OO. Bernardynów w Rzeszowie. Po otwarciu konferencji została zaprezentowana następujące problematyka wychowawcza : „W pułapce trudnych emocji. Dziecięca depresja: przyczyny, objawy, formy pomocy” – mgr psycholog Barbara Wójcik. Kolejne wystąpienie to: „Bądź najlepszy!” Wpływ szkolnej presji na psychikę nastolatków” – dr Małgorzata Półtorak. Ostatni wykład to: „Perfekcyjne rodzicielstwo a rodzicielstwo bliskości. Postawa rodzica wobec dziecka” – mgr psycholog Magdalena Łuszczki. Zgodnie z programem po wykładach były pytania do prelegentów. Aktualność prezentowanych wystąpień zachęca do refleksji i zdecydowanego działania w celu budowania domu rodzinnego jako miejsca trwałych relacji opartych na trwałych wartościach, mądrej miłości i wzajemnym zaufaniu.

Tekst i foto : K.Dziduch

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie