ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Warsztaty Biblijne dla uczestników OKWB-2020

W siedzibie Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Rzeszowie, w dniu 4.03.2020 r. odbyły się  Warsztaty Biblijne przed etapem szkolnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Organizatorem warsztatów biblijnych jest Krzysztof Dziduch koordynator diecezjalny  Konkursu dla Diecezji Rzeszowskiej i Archidiecezji Przemyskiej. Uczestniczyło w nich wraz z opiekunami  73 osoby. Wydarzeniu temu towarzyszyło Katolickie Radio Via Diecezji Rzeszowskiej przeprowadzając wywiady z uczestnikami warsztatów. Warsztaty zostały rozpoczęte modlitwą o światło Ducha Świętego dla zgłębiających Pismo Święte. Spotkanie otworzył Krzysztof Dziduch, po przywitaniu wszystkich obecnych, wskazał na znaczenie dzieła XXIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w życiu młodego pokolenia. W imieniu Organizatora OKWB Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”,  zaprosił młodzież do udziału w projektach Katolickiego Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w 2020 r. Księża katecheci i Katecheci świeccy otrzymali książki Instytutu Wydawniczego PAX ufundowane przez Fundację „Civitas Christiana” jako wyraz naszej wdzięczności za ich udział w organizację Konkursu. Warsztaty Biblijne składające się z dwóch części tematycznych omawiających Księgę Liczb oraz I List do Koryntian, poprowadził biblista – ks. dr  Marek Dzik. Na zakończenie podziękowano wszystkim za udział w spotkaniu oraz zaproszono młodzież na następne Warsztaty Biblijne przed Etapem Diecezjalnym, które odbędą się 15.04.br. roku, również w siedzibie Stowarzyszenia w Rzeszowie. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą po przewodnictwem ks. Marka Dzika. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę  ks. dr Marka Dzika za Jego ogromne zaangażowanie  w nasze wspólne dzieło – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – Bóg zapłać !

Tekst : K. Sterkowiec

Foto: K. Dziduch

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie