ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Zamość: Dewajtis 2019

Zapraszamy na kolejną edycję Dewajtis – Zamojskich Dni Kresowych w dniach 20-22 maja.

Copyright 2021 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie