ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Zamość: fotowystawa Janusza Kapeckiego „Roztocze – kształty przyrody”

12 lutego w Galerii pod św. Kajetanem w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Janusza Kapeckiego pt. Roztocze – kształty przyrody. Wystawie towarzyszyła projekcja multimedialna.

Wystawę można oglądać do 12 marca od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00, ul. Ormiańska 1 (wejście od podwórza).

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie