ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Zamość: Regionaliści XII

Jednym z zadań naszego Stowarzyszenia jest zwiększenie w lokalnej społeczności znajomości swojego regionu: jego historii, architektury, przyrody, ludzi. Ciężko bowiem miłować Ojczyznę wielką, gdy nie miłuje się „ojczyzny małej”, a miłość wzmaga się przy bliższym poznaniu.

Jedną z inicjatyw na rzecz pogłębienia wiedzy o swoich okolicach jest organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Zamościu cykl ,,Regionaliści”. Obecna XII edycja nosi tytuł „Na ratunek historii”.

W programie przewidziane są dwa wykłady. Najpierw Jakub Żygawski przedstawi historię zamojskiej szubienicy w świetle archiwalnych planów miasta z XVIII i XIX w. Przy okazji odbędzie się także promocja T. XVI: 2018 Archiwariusza Zamojskiego. Następnie Maria Fornal opowie o domu prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie. Na koniec zostanie zaprezentowany reportaż radiowy Łukasza Kota pt. „Fryzjer z motocyklową pasją”.

Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16.30
w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu
przy ul. Ormiańskiej 1 (wejście od podwórza, I piętro).

Patronaty:
Muzeum Zamojskie w Zamościu
Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość i Roztocze
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Zamościu
Koło Przewodników Terenowych PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich w Zamościu
Klub Turystyczno-Krajoznawczego im. Michała Pieszki przy PTTK w Zamościu

Zdjęcie użyte przy wydarzeniu autorstwa: HrubieszowPL (licencjaCC)

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie