ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Zamość: prezentacja publikacji „Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie”

Oddział w Zamościu zaprasza w najbliższy poniedziałek, 25 lutego, na spotkanie z Dmytro Antoniukiem, autorem publikacji „Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu (wejście od podwórza). Na spotkaniu dostępne będą darmowe egzemplarze książek (w ograniczonej ilości). Wstęp wolny.


Dmytro Antoniuk jest redaktorem wydziału „Kultura” pisma „Kyiv Weekly” i redaktorem naczelnym pisma „10 Days”, autorem licznych artykułów oraz przewodników turystyczno-historycznych o obwodzie Żytomierskim, Winnickim, Połtawskim i Bukowińskim, jak też sam oprowadza grupy na terenie całej Ukrainy, w tym w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia. Był członkiem projektu „POLSKA I UKRAINA. ŚLADAMI HISTORYCZNEGO DZIEDZICTWA”, współtworząc serię filmików o dawnych zabytkach Rzeczypospolitej Polskiej na terenach Ukrainy.

Nad publikacją „Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie” zaproszony gość pracował w latach 2010-2013. W dwóch tomach zaprezentował ponad 400 różnych obiektów, które sam odwiedził, sfotografował i opisał. Sporządził także mapki z ich lokalizacją i podziałem na poszczególne obwody na Ukrainie. Obecnie natomiast kończy pracę nad książką „Rzymskokatolickie klasztory na Ukrainie”

Copyright 2022 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie