ul. Józefa Bema 1/5, 20-045 Lublin

Zofia Kossak

Jednym z kluczowych zadań naszego Stowarzyszenia jest troska o kształtowanie w narodzie polskich miłości do swojego kraju, jego historii i kultury. Wśród wielu podejmowanych inicjatyw chcemy też przypominać o osobach, które wniosły ogromny wkład w rozwój Polski, a których postacie nierzadko są zapominane. Do takich wybitnych patriotów należy bez wątpienia pisarka Zofia Kossak-Szczucka. Dlatego od 2018 r., na który przypadła 50. rocznica jej śmierci, robimy wysiłek, aby przywrócić pamięć o tej wielkiej Polsce do świadomości narodowej. Robimy to na wiele różnych sposobów, m.in. organizując Dni Zofii Kossak, liczne prelekcje o jej życiu i dorobku w całym województwie lubelskim, promując jej książki (wiele z których publikuje w pięknej szacie graficznej Instytut Wydawniczy PAX), wprowadzając jej nazwisko do przestrzeni publicznej.


Inicjatywy 2019


Inicjatywy 2018

Copyright 2023 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział Okręgowy w Lublinie